Hopp til hovedinnholdet

Planer til offentlig ettersyn

Vedtaket gjelder følgende planer:

  • Detaljreguleringsplan for Melby – Tømteveien, gnr 69 bnr 261, sak 15/11
  • Detaljreguleringsplan for Skedsmo betong, sak 15/13

Ovennevnte planer er også utlagt hos Skedsmo kommune, teknisk sektor, Jonas Lies gt. 18, 2000 Lillestrøm.


Eventuelle bemerkninger må være innkommet samme sted innen 28.03.2015. Bemerkninger vil bli referert og kommentert når sakene legges fram til politisk behandling.


Vedtaket er gjort i medhold av § 12-10, første ledd, samt § 12-11, i lov om planlegging og byggesaksbehandling.