Hopp til hovedinnholdet

Strandveien - plan til offentlig ettersyn

Hovedutvalg for tekniske tjenester vedtok i møte den 21.10.15 å legge følgende plan ut til offentlig ettersyn:


Detaljreguleringsplan for sentralrenseanlegg i Strandveien, sak 15/77


Møtekalender med alle dokumenter


Ovennevnte plan ligger også ute til gjennomsyn hos Skedsmo kommune, Teknisk sektor, Jonas Lies gt. 18, 2000 Lillestrøm.


Eventuelle bemerkninger må være innkommet samme sted innen 12.12.2015.


Bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges fram til politisk behandling.


Vedtaket er gjort i medhold av § 12-10, 1. ledd, i lov om planlegging og byggesaksbehandling.