Strandveien - plan til offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for sentralrenseanlegg i Strandveien legges ut til offentlig ettersyn.

Hovedutvalg for tekniske tjenester vedtok i møte den 21.10.15 å legge følgende plan ut til offentlig ettersyn:


Detaljreguleringsplan for sentralrenseanlegg i Strandveien, sak 15/77


Møtekalender med alle dokumenter


Ovennevnte plan ligger også ute til gjennomsyn hos Skedsmo kommune, Teknisk sektor, Jonas Lies gt. 18, 2000 Lillestrøm.


Eventuelle bemerkninger må være innkommet samme sted innen 12.12.2015.


Bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges fram til politisk behandling.


Vedtaket er gjort i medhold av § 12-10, 1. ledd, i lov om planlegging og byggesaksbehandling.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.