Hopp til hovedinnholdet

Berger - mindre endring av reguleringsplan

Man legger i endringene opp til å endre beregningsmåten for utnyttelse slik at man kan bygge noe mer. Det stilles også krav om at byggeplan for rundkjøring godkjennes av Vegvesenet.

Planene ble sendt på høring til berørte grunneiere og overordnede myndigheter den 29.03.2017. Planene kan også sees hos Teknisk sektor i 4. etasje på rådhuset i Lillestrøm.
 
Følgende dokumenter finnes i saken: 
Endringene i plankartet vil kun omfatte justering av utløpet på rundkjøringen i krysset mellom Trondheimsveien og Gneisveien. 
 
Fristen for å komme med innspill er 25.04.2017. Du kan sende innspill til postmottak@skedsmo.kommune.no.  Merk innspillet med saksnummer 2017/1685. Eventuelt kan du sende dem til Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.
 
Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planene.
 
Hvis du lurer på noe ta kontakt med Tore Syvert Haga på epost eller telefon 66 93 84 70.