Hopp til hovedinnholdet

Berger - mindre endring av reguleringsplan

Planene ble sendt på høring til berørte grunneiere og overordnede myndigheter den 29.03.2017. Planene kan også sees hos Teknisk sektor i 4. etasje på rådhuset i Lillestrøm.
 
Følgende dokumenter finnes i saken: 
Endringene i plankartet vil kun omfatte justering av utløpet på rundkjøringen i krysset mellom Trondheimsveien og Gneisveien. 
 
Fristen for å komme med innspill er 25.04.2017. Du kan sende innspill til postmottak@skedsmo.kommune.no.  Merk innspillet med saksnummer 2017/1685. Eventuelt kan du sende dem til Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.
 
Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planene.
 
Hvis du lurer på noe ta kontakt med Tore Syvert Haga på epost eller telefon 66 93 84 70.