Hopp til hovedinnholdet

Detaljreguleringsplan for kvartal 39 i Lillestrøm er nå lagt ut på høring (offentlig ettersyn)

Planen legger til rette for kombinert formål med boliger og utadrettet virksomhet i første etasje. I tillegg er det lagt til rette for parkeringsanlegg under terreng.
 
Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.

 
Fristen for å komme med innspill er 17. juli.
Du kan sende innspill til postmottak@skedsmo.kommune.no. Merk innspillet med saksnummer 2017/6730.
Eventuelt kan du sende det til Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.
Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.
 
Har du spørsmål?
Hvis du lurer på noe, kan du kontakte Henriette Backer på telefon 66 93 84 28, eller epost: henback@skedsmo.kommune.no