Hopp til hovedinnholdet

Detaljreguleringsplan for Melby langs Tømteveien er nå lagt ut på høring (offentlig ettersyn)

Planen legger til rette for utbygging av konsentrert småhusbebyggelse og barnehage, og oppdragering av friområde.
 
Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.


 
Har du innspill?
Fristen for å komme med innspill er 24. august.
Du kan sende innspill til postmottak@skedsmo.kommune.no. Merk innspillet med saksnummer 2012/3675. Eventuelt kan du sende det til Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.
Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Har du spørsmål?
Hvis du lurer på noe, kan du kontakte saksbehandler Jeppe Wethal på telefon 66 93 84 11, eller epost: jepweth@skedsmo.kommune.no