Hopp til hovedinnholdet

Detaljreguleringsplan for ny ungdomsskole og flerbrukshall/idrettshall i Sophie Radichs vei er nå lagt ut på høring (offentlig ettersyn)

Planen legger til rette for etablering av ny ungdomsskole med tilhørende flerbrukshall.
 
Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.

 
 
Har du innspill?
Fristen for å komme med innspill er 24. august.
Du kan sende innspill til postmottak@skedsmo.kommune.no. Merk innspillet med saksnummer 2016/13754. Eventuelt kan du sende det til Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.
 
Har du spørsmål?
Hvis du lurer på noe, kan du kontakte saksbehandler Hege Cecilie Ludvigsen på telefon 66 93 84 47, eller epost: HegeCL@skedsdmo.kommune.no