Hopp til hovedinnholdet

Kommuneplan 2019 - 2030

Forslag til kommuneplan 2019 - 2030 legges ut til offentlig ettersyn 13. februar.
Dokumentene finner du nederst på denne siden.
Dokumentene vil også være tilgjengelig for gjennomsyn på rådhuset i Lillestrøm. Henvend deg i ekspedisjonen teknisk sektor, 4. etasje.

Fristen for å komme med merknader er 28. mars.
Merknader kan sendes til postmottak@skedsmo.kommune.no eller til Skedsmo kommune, planavdelingen, postboks 313, 2001 Lillestrøm.
Merknader vil bli referert og kommentert når sakene legges fram til politisk behandling.
 
I forbindelse med det offentlige ettersynet vil det bli arrangert informasjonsmøter hvor alle som er interresert er hjertelig velkomne:
  • 26. februar, Rådhuset i Lillestrøm, kl. 1700 - 1900
  • 27. februar, Strømmen bibliotek, kl. 1700 - 1900
  • 28. februar, Skedsmo samfunnshus, kl. 1700 – 1900

Rettelser

Dokumenter til offentlig ettersyn: