Hopp til hovedinnholdet

Gang- og sykkelvei ved Gamle Strømsvei - plan til høring

Planforslaget legger til rette for etablering av gang- og sykkelvei på en strekning av Gamle Strømsvei som i dag mangler dette. Det er gjort innsnevringer i det samlede veianlegget for å begrense inngrepene i boligeiendommer langs Gamle Strømsvei. Planforslaget berører både Rælingen og Skedsmo kommune, og skal derfor behandles i begge kommunene.

Alle relevante dokumenter finnes i møtekalenderen.
Planen finnes også på ekspedisjonskontoret til Teknisk sektor i 4. etasje på rådhuset i Lillestrøm.
 
Fristen for å komme med innspill er 11. desember 2017.
 
Innspill kan enten sendes til Skedsmo eller Rælingen kommune. 
Postadresse: Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.  Merk innspillet med: 2014/4928 
Postadresse: Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby. Merk innspillet med 2014/1916
 
Hvis du lurer på noe kan du ta kontakt Tore Syvert Haga (Skedsmo kommune) på telefon 66 93 84 90 eller e-post: toresyvert.haga@skedsmo.kommune.no, Helga Sørby (Rælingen kommune), e-post: helga.sorby@ralingen.kommune.no