Hopp til hovedinnholdet

Høring - plan for Husebyjordet

Detaljreguleringsplan for Husebyjordet felt A7 er nå lagt ut på høring (offentlig ettersyn).

Møtekalenderen har alle dokumentene i saken.

Planen kan også sees på ekspedisjonen til Teknisk sektor i 4. etasje på rådhuset i Lillestrøm.
 
Fristen for å komme med innspill er 25.02.2016.

Du kan sende innspill til postmottak@skedsmo.kommune.no.
Merk innspillet med saknummer 2015/22795. Eventuelt kan du sende dem til Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.
 
Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Hege Cecilie Ludvigsen, på telefon 66 93 84 47.