Hopp til hovedinnholdet

Høring - plan for Nitelva

Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelser av turveinettet og rekreasjonsareal langs elva, samtidig som den tar hensyn til viktige kvaliteter som finnes der i dag. 
 
Planen finnes også på ekspedisjonskontoret til Teknisk sektor i 4. etasje på rådhuset i Lillestrøm.
Fristen for å komme med innspill er 20.03.2017. 

Du kan sende innspill til postmottak@skedsmo.kommune.no. Merk innspillet med saknummer 2014/10015. Eventuelt kan du sende dem til Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.
Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.
 
Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Tore Syvert Haga, telefon 66938470.