Hopp til hovedinnholdet

Høring - plan for Strandveien

Av planområdets cirka 141 mål ligger 106 mål i Skedsmo kommune og 35 i Rælingen. Planforslaget skal behandles i begge kommunene.

For å skape de nødvendige rammene for et urbant utviklingsområde foreslås blant annet å etablere en dobbel kvartalsstruktur og en strandpromenade langs Nitleva. Det er utarbeidet konsekvensutredning for reguleringsplanen da det foreslås å fylle ut i Nitelva.

Sakens dokumenter finnes i møtekalenderen. Planen kan også sees i ekspedisjonen til Teknisk sektor på rådhuset.

Fristen for å komme med innspill er 7. januar 2018.

Du kan sende innspill til:
postmottak@skedsmo.kommune.no. Merk innspillet med saksnummer 12/8178. Eventuelt kan du sende det til Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. 

postmottak@ralingen.kommune.no. Merk innspillet med saksnummer 12/2938. Eventuelt kan du sende det til Rælingen kommune, utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby.
 
Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.
Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med:
 
Hege Cecilie Ludvigsen på telefon 66 93 84 47 eller e-post hegecl@skedsmo.kommune.no
 
Eva G. Pettersen på telefon 63 83 52 08 eller e-post eva.pettersen@ralingen.kommune.no