Høring - plan for Strandveien

Planforslaget legger til rette for etablering av blokkbebyggelse, uteoppholdsarealer og funksjoner som forretning, offentlig/privat tjenesteyting, kontor, bevertning og tilhørende nødvendig teknisk infrastruktur.

Av planområdets cirka 141 mål ligger 106 mål i Skedsmo kommune og 35 i Rælingen. Planforslaget skal behandles i begge kommunene.

For å skape de nødvendige rammene for et urbant utviklingsområde foreslås blant annet å etablere en dobbel kvartalsstruktur og en strandpromenade langs Nitleva. Det er utarbeidet konsekvensutredning for reguleringsplanen da det foreslås å fylle ut i Nitelva.

Sakens dokumenter finnes i møtekalenderen. Planen kan også sees i ekspedisjonen til Teknisk sektor på rådhuset.

Fristen for å komme med innspill er 7. januar 2018.

Du kan sende innspill til:
postmottak@skedsmo.kommune.no. Merk innspillet med saksnummer 12/8178. Eventuelt kan du sende det til Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. 

postmottak@ralingen.kommune.no. Merk innspillet med saksnummer 12/2938. Eventuelt kan du sende det til Rælingen kommune, utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby.
 
Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.
Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med:
 
Hege Cecilie Ludvigsen på telefon 66 93 84 47 eller e-post hegecl@skedsmo.kommune.no
 
Eva G. Pettersen på telefon 63 83 52 08 eller e-post eva.pettersen@ralingen.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi svarer dessverre ikke på tilbakemeldingene. Pass på at du ikke legger ved personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. For å få svar på henvendelsen anbefaler vi at du bruker kontaktskjema.