Hopp til hovedinnholdet

Høring - planer for Skedsmo vgs. og Lillestrøm barnehage

Planene ble vedtatt lagt ut på høring (offentlig ettersyn) av Hovedutvalg for tekniske tjenester 15. mars.

Planene finnes også på ekspedisjonskontoret til Teknisk sektor i 4. etasje på rådhuset i Lillestrøm.

Fristen for å komme med innspill er 20.05.2017. Du kan sende innspill til postmottak@skedsmo.kommune.no.  Merk innspillet med saksnummer 2016/1533 (Skedsmo videregående skole) og 2016/4075 (Lillestrøm barnehage), eventuelt kan du sende dem til Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planene.

Møtekalender/dokumenter for Skedsmo videregående skole 

Hvis du lurer på noe ta kontakt med Hege Cecilie Ludvigsen på epost eller telefon 66 96 84 47

Møtekalender/dokumenter for Lillestrøm barnehage

Hvis du lurer på noe ta kontakt med Henriette Backer på epost eller telefon 66 93 84 28