Hopp til hovedinnholdet

Høring - reguleringsplan for Skjettenveien 40

Detaljreguleringsplan for Skjettenveien 40 er nå lagt ut på høring (offentlig ettersyn).

Planforslaget legger opp til etablering av større næringsarealer, samt boligblokker rundt et felles gårdsrom på lokk.

Alle relevante dokumenter finnes i møtekalenderen. Planen kan også sees i ekspedisjonen til Teknisk sektor på rådhuset.

Fristen for å komme med innspill er 10.12.2017.

Du kan sende innspill til postmottak@skedsmo.kommune.no eller Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk innspillet med saknummer 2013/6894.

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Tore Syvert Haga på telefon 66 93 84 70 eller på torhaga@skedsmo.kommune.no.