Hopp til hovedinnholdet

Høring - utbyggingsavtale for Meierikvartalet

Rekkefølgekravene omfatter utbygging av gater, torg, VA-anlegg med mer slik det er beskrevet i reguleringsplanen for Meierikvartalet i Lillestrøm.

Relevante dokumenter finner du i møtekalenderen.

Utbyggingsavtalen kan også sees hos ekspedisjonen til teknisk sektor på rådhuset, Jonas Lies gt. 18, 2000 Lillestrøm i perioden 27.11.2017 – 2.1.2018.

Fristen for å komme med innspill er 2.1.2018.

Innspill sendes til postmottak@skedsmo.kommune.no eller Skedsmo kommune, teknisk sektor, postboks 313, 2001 Lillestrøm og merkes med saksnummer 2017/17211.