Hopp til hovedinnholdet

Kjeller Nord - mindre endring av reguleringsplan

Planene ble sendt på høring til berørte grunneiere og overordnede myndigheter den 27.04.2017. Planene kan også sees hos Teknisk sektor i 4. etasje på rådhuset i Lillestrøm.

Følgende dokumenter finnes i saken:


Endringene i plankartet omfatter at Felt KF2 blir redusert, mens området for frittliggende småhusbebyggelse blir utvidet.
Kunnskapsveien flyttes, slik at den blir liggende der den faktisk ligger i dag.
Det legges til rette for at en del boligeiendommer som i gjeldende plan skulle vekk til fordel for utvidelse av KF2 og omlegging av Kunnskapsveien, nå kan forbli småhuseiendommer.

Endringene i bestemmelsene omfatter:

  • Justering av tillatt utnyttelse i KF2, tilpasning til redusert feltstørrelse, § 3.1.3.
  • Innføring av unntak fra rekkefølgekrav for mindre tiltak, § 5D.
  • Omformulering av rekkefølgekrav om Kunnskapsveien, tilpasning til endring av plankartet, § 5J.
Fristen for å komme med innspill er 22.05.2017.

Du kan sende innspill til postmottak@skedsmo.kommune.no. Merk innspillet med saksnummer 2016/11839. Eventuelt kan du sende dem til Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planene.

Hvis du lurer på noe ta kontakt med Tore Syvert Haga på epost eller ring 66 93 84 70.