Hopp til hovedinnholdet

Kjeller Nord - mindre endring av reguleringsplan

Skedsmo kommune foreslår mindre endringer i områdereguleringsplanen. Blant annet utvides området med småhusbebyggelse, og Kunnskapsveien «legges tilbake» til nåværende trase. Bakgrunnen for endringene er klagesaksbehandlingen.

Planene ble sendt på høring til berørte grunneiere og overordnede myndigheter den 27.04.2017. Planene kan også sees hos Teknisk sektor i 4. etasje på rådhuset i Lillestrøm.

Følgende dokumenter finnes i saken:


Endringene i plankartet omfatter at Felt KF2 blir redusert, mens området for frittliggende småhusbebyggelse blir utvidet.
Kunnskapsveien flyttes, slik at den blir liggende der den faktisk ligger i dag.
Det legges til rette for at en del boligeiendommer som i gjeldende plan skulle vekk til fordel for utvidelse av KF2 og omlegging av Kunnskapsveien, nå kan forbli småhuseiendommer.

Endringene i bestemmelsene omfatter:

  • Justering av tillatt utnyttelse i KF2, tilpasning til redusert feltstørrelse, § 3.1.3.
  • Innføring av unntak fra rekkefølgekrav for mindre tiltak, § 5D.
  • Omformulering av rekkefølgekrav om Kunnskapsveien, tilpasning til endring av plankartet, § 5J.
Fristen for å komme med innspill er 22.05.2017.

Du kan sende innspill til postmottak@skedsmo.kommune.no. Merk innspillet med saksnummer 2016/11839. Eventuelt kan du sende dem til Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planene.

Hvis du lurer på noe ta kontakt med Tore Syvert Haga på epost eller ring 66 93 84 70.