Hopp til hovedinnholdet

Kvartal 10 - utbyggingsavtale til offentlig ettersyn


Utbyggingsavtalen for Kvartal 10 i Lillestrøm ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av hovedutvalg for tekniske tjenester 21. november 2018.

Relevante dokumenter for utbyggingsavtalen finner du i møtekalenderen.
Utbyggingsavtalen kan også sees hos ekspedisjonen til teknisk sektor på rådhuset i 4. etasje, Jonas Lies gt. 18, 2000 Lillestrøm, i perioden 3.12.2018 – 8.1.2019.

Avtaleforslaget omfatter i hovedsak finansiering og opparbeidelse av infrastruktur (gater, fortau, torg og byrom, VA-anlegg) med mer, som følge av reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser for Kvartal 10 i Lillestrøm, vedtatt av kommunestyret 10. oktober 2018.

Frist for å komme med innspill er 8. januar 2019.

Innspill sendes til postmottak@skedsmo.kommune.no eller Skedsmo kommune, teknisk sektor, postboks 313, 2001 Lillestrøm og merkes med saksnummer 2018/7422.

Kontaktperson ved spørsmål er Morten Woldseth, epost mortenw@skedsmo.kommune.no