Hopp til hovedinnholdet

Sykkelvei langs Bråteveien - plan til høring

Detaljreguleringsplan for gang og sykkelvei langs Bråteveien mellom Tømteveien og Johan Svendsens vei er nå lagt ut på høring (offentlig ettersyn).

Planen finnes også på ekspedisjonskontoret til Teknisk sektor i 4. etasje på rådhuset i Lillestrøm.

Alle relevante dokumenter finnes i møtekalenderen.

Fristen for å komme med innspill er 06.08.17. Du kan sende innspill til postmottak@skedsmo.kommune.no, eventuelt
 til Skedsmo kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Merk innspillet med saknummer 2015/23095.  Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med Henriette Backer, telefon 66 99 84 28, eller e-post