Hopp til hovedinnholdet

Søppel og avfall

Gjenvinningsstasjon

Bølerveien 89, 2020 Skedsmokorset

Når blir avfallet hentet?

Hos ROAF kan du se tømmedatoer for din adresse. 
Der kan du også laste ned mobilappen "Min Renovasjon" i App Store eller Google Play.

Restavfall

Beholder med grått lokk beholder brukes til restavfall som tømmes en gang i uken. Dersom du har for mye restavfall anbefaler vi deg å bestille en større beholder


Er du usikker på hvilken dag restavfallet hentes hos deg? 

Finn hentetider på din adresse, eller ta kontakt med ROAF på telefon 07623

Plast

Plast  kastes sammen med restavfallet i en vanlig bærepose/handlepose. ROAFs sorteringsanlegg sorterer ut plasten automatisk for deg  og fabrikken sorterer ut fem ulike plasttyper som blir gjenvunnet.

Matavfallskurv og grønne poser

Kurv og grønne poser til matavfall kan du hente på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner.

Dersom du har egen beholder (med to hjul), kan du knyte en grønn pose på restavfallsbeholderen din ute, så vil renovatøren legge igjen en rull med grønne poser ved neste tømming av restavfallet.

Dersom du er en del av en fellesløsning (borettslag/sameie), vil du få utdelt flere ruller med grønne poser "på døra" 1-2 ganger per år. Skulle du likevel gå tom for poser, er det flere muligheter. Du kan du knyte en grønn pose på beholderen din, da legger renovatøren igjen en ny rull ved neste tømming. (Gjelder de som har beholder med to hjul), hente selv på gjenvinningsstasjonen i kommunen.

Man kan også hente grønne poser på rådhuset i Lillestrøm.

Papir

 • Papir, papp og drikkekartonger legges i beholderen med grønt lokk.
 • Papir blir tømt en gang hver måned.  
 • Det er gratis og be om en størrelse større på papirbeholderen enn den størrelsen du har for restavfall. 
 • Ekstra papir og papp kan settes ut sammen med papirbeholderen på hentedag for papir.

Farlig avfall

 • Det er gratis å levere farlig avfall fra husholdninger på alle våre gjenvinningsstasjoner.
 • Alle husstander har fått utdelt en rød boks hvor du kan samle på farlig avfall.
 • Du kan levere farlig avfall til miljøbilen som kjører rundt 1-2 ganger i året.

Eksempler på farlig avfall er:

 • Oljerester (ikke frityrolje)
 • Løsemidler
 • Malings- og lakkrester
 • Syre og baser
 • Kvikksølv
 • Spraybokser
 • Lim og lakk
 • Bilbatterier
 • Såpe
 • Små batterier som inneholder kvikksølv og kadmium (kan også leveres tilbake til forhandler)
 • Små elektronikk som mobiltelefoner, barbermaskiner, tannbørster etc.

Hageavfall

Hageavfall fra private husholdninger skal leveres på ROAFs gjenvinningsstasjon. Dette er gratis.

Hageavfall som blir dumpet i naturen komposteres saktere enn i et kompostanlegg, og medfører i tillegg stor fare for spredning av fremmede arter som hagelupin og kjempebjørnekjeks, og ikke minst brunsnegl. Du kan lese mer om spredning av fremmede arter i Fylkesmannens brosjyre «Hagerømlinger» (pdf). 

I 2016 kom regjeringen med en ny liste over vekster det er forbudt å selge eller plante i Norge (pdf).  

Klage på beholder som ikke er tømt

Ring våre kundebehandlere på Teknisk sektor tlf 66 93 84 00, eller benytt ROAF sitt elektroniske klageskjema.

Husk at beholderen ikke skal stå lenger unna kjørbar vei enn 5 meter.

Kjøpe ekstrasekk

Ekstrasekker koster 50 kroner. Den setter du fram på tømmedag sammen med restavfallsbeholderen. Se i kart hvor du kan kjøpe ekstrasekker.

Dette kan du levere gratis

Er du privatperson kan du levere følgende avfallstyper gratis:

 • Farlig avfall
 • Elektrisk- og elektronisk avfall
 • KFK-holdige kuldemøbler/Hvitevarer
 • Glass- og metallemballasje
 • Hageavfall 
 • Papp og papir
 • Jern og metall 
 • Plast
 • Impregnert treverk
 • Europaller
 • Tekstiler og klær til ombruk (også det som er hullete eller slitt)
 • Vinduer
 • Vinyl og rørisolasjon
 • EPS, XPS, Cellegummi (gjelder det som er produsert før 2005 som inneholder farlig avfall)
 • Dekk, med og uten felg (ikke industridekk)
 • Asbest

Les mer på www.roaf.no