Hopp til hovedinnholdet

Sykkelbyen Lillestrøm

Sykkelruter

Lillestrøm er kåret til Norges beste sykkelby i 2008, 2010, 2012, 2014 og 2016. Enten du sykler i bynære områder eller naturskjønne omgivelser langs våre vannveier, har du tilgang til kilometervis med opplevelser, mosjon og rekreasjon.

Se også sykkelrutene i vårt sykkelkart 


På facebook har Sykkelbyen Lillestrøm opprettet en møteplass for alle i Skedsmo som er opptatt av sykling, enten som fremkomstmiddel, trening eller mosjon.

Komme i gang med sykling?

Har du tenkt å begynne å sykle til jobben eller som fritidsaktivitet, men vet ikke helt hva som er den beste sykkelveien? Ofte er det hyggeligere sykkelveier enn bilveien.
Vi kan gi deg råd om den beste veien ut fra dine forutsetninger og behov for trygghet eller andre forhold.

Bor eller jobber du i Skedsmo så send mail til Frodeh@skedsmo.kommune.no eller ring 66 93 84 63 så skal vi prøve å hjelpe deg til en hyggelig sykkelopplevelse.
 

Bysykkel

Bysykkelordningen i Lillestrøm ble åpnet juni 2013.

Har du innspill til sykling?

Nå kan du ringe kommunens sykkeltelefon for å gi innspill slik at vi alle kan få en bedre sykkelhverdag.

Vi kan hjelpe også deg om du for eksempel har spørsmål om:

  • rutevalg for sykkelturer
  • vedlikehold, lapping , smøring
  • påkledning og vinterutrustning
  • tips til forbedring av forholdene for de syklende
  • manglende brøyting, strøing eller hull i gata

Har du innspill til sykkelforholdene kontakt oss på e-post eller telefon 66938400/66938463.

Hovedplan sykkel

Hovedplan sykkel 2013 inneholder informasjon om:

  • Norges beste sykkelby
  • fysisk tilrettelegging
  • sykkelvegnettet
  • drift og vedlikehold
  • informasjon og kampanjetiltak

Arbeidet fra hovedplanen i 2005 videreføres, og planen ser på nye aktuelle sykkelruter og løsninger for sykkelbyen Lillestrøm / Strømmen.

Samarbeidspartnere

Trafikkregler

Statens vegvesen har i samarbeid med Syklistenes Landsforening laget trafikkregler for syklister.

Her er noen av de viktigste trafikkreglene:

Sykkelfelt og kjørebane

Sykkelfelt er egne kjørefelt oppmerket for sykkeltrafikk i kjørebanen. I henhold til vegtrafikkloven er du som syklist fører av et kjøretøy når du sykler i kjørebanen, og du har derfor samme rettigheter og plikter som en bilfører. Du må alltid bruke sykkelfeltet på høyre side av veien. Å sykle mot kjøreretningen er farlig og forbudt.

Kryssing av vei
Ved kryssing av annen vei har du vikeplikt fra høyre dersom du ikke er på forkjørselsregulert vei. Hvis du skal skifte felt har du vikeplikt.

Gang- og sykkelvei
På gang- og sykkelveier har fotgjengere og syklister like rettigheter. Når du forlater gang- og sykkelveier har du vikeplikt for alle andre når du kommer inn på, eller skal krysse, en annen vei. Når du sykler, har du har også vikeplikt i gangfelt. Men om du går av sykkelen og triller, vil bilene ha vikeplikt for deg som fotgjenger.