Hopp til hovedinnholdet

Private vannledninger

En privat vannledning (stikkledning) eies og vedlikeholdes i sin helhet av eier av eiendommen. Du som eier er ansvarlig for utbedring og eventuelle vannlekkasjer.

Felles private ledninger

Noen boliger er sammen om felles ledning fram til den kommunale ledningen. Dersom ikke annet er avtalt, er eieren den som ledningen opprinnelig ble lagt for. Vi anbefaler at de som har felles stikkledning, lager en avtale om hvordan drift og vedlikehold skal fordeles.

Kontakt

Kontakt våre kundebehandlere på Teknisk sektor.
De kan:

  • Sjekke om det ligger rørleggertegninger på eiendommen din
  • Sende over informasjon til deg på e-post
  • Vi anbefaler ansvarlig søker å komme hit dersom bygget/eiendommen er stor.


Våre åpningstider er 8-15.00 hver dag og vi holder til i 4 etasje på Rådhuset i Lillestrøm. Ring oss på tlf: 66 93 84 00 eller send e-post til: postmottak@skedsmo.kommune.no