Hopp til hovedinnholdet

Slik får du vannmåler

I løpet av 2018 skal alle abonnenter ha vannmåler. Bor du i et hus uten vannmåler blir vannforbruket beregnet ut fra arealet på huset (stipulert vannforbruk).
Bakgrunnen for ordningen er prinsippet om at du skal betale for det du bruker.
En tommelfingerregel er at man i løpet av et år bruker ca. 50m3 (kubikkmeter) vann per person i husstanden. Dette kan du sammenligne med siste faktura.

Hvordan få installert vannmåler?

 1. Ta kontakt med et godkjent rørleggerfirma og be om installasjon av vannmåler
 2. Rørlegger gjennomfører befaring på stedet slik at de har nok opplysninger til å bestille vannmåler
 3. Rørlegger bestiller vannmåler fra kommunen
 4. Dersom abonnenten vil hente vannmåleren selv må de oppgi mobilnummer eller epost til rørleggeren
 5. Måleren hentes av rørlegger eller abonnent hos Teknisk sektor, 4. etasje på rådhuset. Ta med referansenummer eller QR-kode som du får tilsendt på epost og/eller SMS. Åpningstiden er hverdager 08 - 15
 6. Når måleren er forskriftsmessig montert og plombert av rørlegger sender rørlegger ferdigmelding til kommunen
 7. Når ferdigmeldingen er registrert av kommunen vil gebyrene beregnes etter forbruket som leses av på måleren
 8. For spørsmål om vannmålere ring Teknisk sektor på 66 93 84 00, eller e-post ekspedTS@skedsmo.kommune.no

Generelt om vannmålere

 • Kommunen står for innkjøp av målere og vannmåleren er kommunens eiendom. Abonnenten har ansvar for at måleren ikke blir ødelagt eller skadet. Kommunen kan kreve erstatning for tapt eller skadet måler
 • Abonnent kontakter selv godkjent rørlegger for installasjon. Rørlegger er ansvarlig for at vannmåleren blir forsvarlig montert
 • I tillegg til forbruk av vann/avløp betaler alle abonnenter et fastledd. Størrelsen på dette fastleddet bestemmes av størrelsen på måleren. For abonnenter uten vannmåler betales det laveste fastleddet ganget med antall boenheter
 • Ofte stilte spørsmål

Henting og levering av vannmålere

 • Vannmålere til private husholdninger hentes på Rådhuset i Skedsmo, ekspedisjonen Teknisk sektor. Åpnigstiden er hverdager kl 08 - 15
 • Dersom rørleggerfirma ikke har sentral godkjenning må mesterbrev / svennebrev medbringes ved henting av vannmåler for å få bruker hos kommunen
 • For industrivannmålere, ta kontakt med Driftsavdelingen i Leiraveien 7 eller ekspedisjonen på 66 93 84 00
 • Vannmålere som skal leveres inn skal leveres hos Driftsavdelingen i Leiraveien 7

Priser

Velg vann, kloakk, renovasjon og feiing for å se priser

Dokumenter