Hopp til hovedinnholdet

Tømming av septik

Hvor ofte skal det tømmes?

- Ordinære slamavskillere blir tømt en gang i året. Dette gjøres uten at kunden behøver å bestille tømming. Hvis det ønskes hyppigere tømming på fast basis kan dette ordnes - ring oss på 66 93 84 00.


- Tette tanker skal tømmes minst en gang pr. år (administeres av kommunen) 
Eventuelt varsler eier tømmefirmaet direkte (62 97 17 91) når tanken er full


- Slamavskillere for gråvann blir tømt hvert 3. år

Hvem er det som tømmer?

Det er Br. Stenskjær som har oppdraget med å tømme septik i Skedsmo.
Vakttelefon - 406 77 077 

Priser

Priser på slamtømming, gråvann og tett tank

Slamtømming Størrelse Pris
" 2 m³ 1348 kr
" 3 m³ 1454 kr
" 4 m³ 1785 kr
" 5 m³ 2114 kr
" 6 m³ 2438 kr
" 7 m³ 2774 kr
" 8 m³ 3095 kr
" 9 m³ 3435 kr
" 10 m³ 3758 kr
" 11 m³ 4086 kr
" 12 m³ 4423 kr
" 16 m³ 5850 kr
Gråvann    
" Inntil 3 m³ 488 kr
" 4 m³ 601 kr
" 5 m³ 704 kr
" 6 m³ 818 kr
" 7 m³ 931 kr
" 8 m³ 1035 kr
Tett tank Pr m³ 399 kr

Alle avgifter er inklusiv m.v.a.