Hopp til hovedinnholdet

Drenering og takvann

Drenering

Hus som ikke er tilknyttet offentlig overvanns– og avløpsnett, kan drenere uten å søke om tillatelse. Du må påse at utløp av drenering ikke fører til ulempe for omgivelsene.


Plassering av nye vann- og avløpsledninger er søknadspliktig.

Tegninger og kart

Vi kan ha rørleggertegninger fra den gang huset ble bygd. Vi kan også sende deg et kartutsnitt hvor du kan se hvor de kommunale vann og avløpsledningene går.   I mange tilfeller er også de private vannledningene tegnet inn på kartet. Vannledninger vises som blå linjer og avløpsledninger vises som grønne linjer.

Takvann

Vann fra taknedløp skal disponeres på egen grunn, og helst ledes bort fra husveggen. Dette av hensyn til kommunens nett, men også til egen kjeller.

Kontakt

Våre kundebehandlere på Teknisk sektor kan:


  • Sjekke om det ligger rørleggertegninger på eiendommen din
  • Sende over informasjon til deg på e-post
  • Vi anbefaler ansvarlig søker å komme hit dersom bygget/eiendommen er stor.


Våre åpningstider er 8-15.00 hver dag og vi holder til i 4 etasje på Rådhuset i Lillestrøm.

Ring oss på tlf: 66 93 84 00 eller send e-post til: postmottak@skedsmo.kommune.no