Hopp til hovedinnholdet

Vannmåleravlesning

For at vi skal rekke å behandle alle innmeldinger som har kommet via telefon eller internett er denne muligheten nå stengt.

Hvis du er for sent ute kan du sende navn, adresse, målernummer og målerstand til gebyr@skedsmo.kommune.no.

Når skal du lese av?

Alle som har vannmåler vil få tilsendt avlesningskort i november hvert år. Forbruket skal leses av så fort du får kortet og senest 1. desember.

Hvordan leser du av måleren din?

  • Ta med alle foranstilte nuller når du leser av telleverket på måleren.
  • Det anbefales å lese av måleren 1 gang per måned for å avdekke eventuelle lekkasjer/feil på måler.
  • Avlesningen registreres via internet (eventuelt via telefon eller ved retur av avlesningskort.)

Dersom du ikke leser av vannmåleren din, vil det bli stipulert et forbruk basert på tidligere års forbruk. Kontroll kan bli foretatt dersom avlesning ikke blir utført i løpet av en 2-års periode.

Ønsker du vannmåler?