Vannmåleravlesning

Når skal du lese av?

Alle som har vannmåler vil få tilsendt avlesningskort i november hvert år. Forbruket skal avleses så fort du får kortet og innen tidsfristen.

Hvordan leser du av måleren din?

  • Ta med alle foranstilte nuller når du leser av telleverket på måleren.
  • Det anbefales å lese av måleren 1 gang per måned for å avdekke eventuelle lekkasjer/feil på måler.
  • Avlesningen registreres via internet (eventuelt via telefon eller ved retur av avlesningskort.)

Dersom du ikke leser av vannmåleren din, vil det bli stipulert et forbruk basert på tidligere års forbruk. Kontroll kan bli foretatt dersom avlesning ikke blir utført i løpet av en 2-års periode.

Ønsker du vannmåler?

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?