Hopp til hovedinnholdet

Fettutskiller

Virksomheter som produserer eller serverer mat må ha fettutskiller. Skedsmo kommune stiller krav til alle virksomheter som tilfører fett til avløpsnettet etter kommunal forskrift om fettutskillere.

Hvem?

Eksempler på aktuelle virksomheter:
 • Restauranter
 • Kaféer og konditorier
 • Catering og ferdigmatprodusenter
 • Gatekjøkken og kiosker
 • Kantiner
 • Matbutikk med steke– og grillavdeling
 • Bakerier
 • Meierier
 • Friteringsindustri
 • Røkerier
 • Slakterier
Også andre virksomheter kan omfattes av kravet. 

Hvorfor fettutskiller?

Utslipp av fett og matrester fører til driftsproblemer for rør, pumper og renseanlegg. Fett på avløpsnettet kjøles ned, stivner og tetter rørene. Dette kan føre til oversvømmelse av kjellere og forurensning av elver. Fett og matrester fører også til at rottene holder seg i avløpsnettet. Bedriften må derfor ta sitt ansvar ved å installere fettutskiller og påse at den tømmes regelmessig.
Frityrfett skal aldri helles i avløpet, selv der det er installert fettutskiller. Årsaken til dette er at denne type fett stivner veldig raskt og vil føre til problemer.

Frityrfett skal defor samles i egnet beholder og leveres til godkjent mottak.

Hva må du gjøre?

Hvis bedriften har installert fettutskiller skal denne være registrert hos Skedsmo kommune.
 
Hvis du ikke har fettutskiller eller skal starte ny virksomhet må det installeres fettutskiller.
Bedrifter som serverer eller produserer mat uten å ha installert fettutskiller må ta kontakt med en leverandør for å få hjelp til å velge rett utskiller. Fettutskilleren må etableres og driftes i henhold til standard NS-EN 1825-1 og -2.

Rapportering

Gi beskjed til Skedsmo kommune hvis virksomheten har:

 • Byttet navn
 • Blitt overdratt til ny eier
 • Opphørt
 • Flyttet til nye lokaler
Melding sendes til teknisk.sektor@skedsmo.kommune.no.

Tømming og kontroll

Husk å inngå en avtale om tømming, prøvetaking og kontroll med et tømmefirma. Utskilt fett skal leveres til godkjent mottak. Skedsmo kommune kan ta stikkprøver for å se om fettutskillere blir driftet og vedlikeholdt etter regelverket.

Kontakt oss

Hvis du lurer på noe holder Kommunalteknisk avdeling til i 4 etasje på Rådhuset i Lillestrøm.
Ring oss på tlf: 66 93 84 00 eller send e-post til ekspedts@skedsmo.kommune.no.