Hopp til hovedinnholdet

Ikke kast dette i do

Det er kun tre ting som skal i do: bæsj - tiss - dopapir!

Avløpssystemet kan ellers utsettes for påvirkning og skade som igjen kan føre til oversvømmelse og forurensning.
Som forbruker kan du bidra til mindre forurensning, og til å holde drifts-, vedlikeholds- og reparasjonskostnadene (og dermed gebyrene) nede ved å bruke avløpsnettet riktig.


  • Nei-lista - Fett, Q-tips, våtservietter, hår, bind, bleier, bomull, kluter, pussegarn, olje og oljeprodukter, løsemidler, tynner, maling, beis. 
    Ikke bruk toalettet som søppelbøtte!
  • Matavfall lokker til seg rotter! I tillegg inneholder maten fett som avleirer seg i ledningsnettet. For områder hvor det er dårlig fall på ledningen, kan det fort oppstå problemer med tilstopping på ledningsnettet. Tørk av fettet i stekepanna med tørkepapir og kast papiret i søppelbøtta. Etterskylling med varmt vann og såpe er heller ikke et godt alternativ, fordi problemet bare forflytter seg videre utover i nettet når fettet størkner.
  • Kjøkkenkvern er ikke tillatt i Skedsmo. Verken avløpsnett eller renseprosess er tilpasset oppmalt matavfall.
  • Mykt toalettpapir er bra! Dess mykere papiret er, jo bedre er det. Miljøpapir er dessverre seigt og løser seg dårlig i vann.
  • Doen min er tett, hva gjør jeg? Unngå Plumbo – det skader rørene på sikt, spesielt hvis du har gamle avløpsrør. Bruk stakefjær eller tilkall firma som driver med høytrykksspyling.
  • Kloakken kan renne ut i naturen eller inn i kjelleren din. Det er kostbart for nærmiljøet når pumpestasjonene våre stopper. Da kan kloakk renne ut i naturen og forurense. Årsaken er at pumpene går tette fordi folk kaster filler, tøy og annet søppel i do. 

Din private avløpsledning har mindre dimensjon enn vår hovedledning og er mer sårbar for å bli tett av ditt eget fett og søppel. Hvis du ikke er bevisst på hva som skal i do og hva som skal i søppelbøtta, kan både du, naboen din og vi få store reparasjons- og vedlikeholdskostnader.