Hopp til hovedinnholdet

Vannet i Skedsmo

Vannkvalitet

Drikkevannet vårt holder svært god kvalitet. Hver uke tas det prøver av vannet som blir grundig analysert for bakterier og kjemikalier.

Drikkevannet leveres av Nedre Romerrike Vannverk IKS (NRV)
.

NRV sikrer god vannkvalitet gjennom:

  • Glomma som sikker hovedvannkilde 
  • Fullrenset vann
  • Kontinuerlig fjernovervåking av vannkvaliteten
  • Vannverket er trygt lokalisert i fjellhaller

Hardhet på drikkevannet

Drikkevannet i Skedsmo er bløtt. Det er derfor ikke nødvendig med salttilsetning i oppvask- og vaskemaskiner. 
 
Hardhet er et mål for vannets innhold av salter, i første rekke kalsium- og magnesiumsalter. Regnvann og overflatevann inneholder forholdsvis få salter, og betegnes derfor som bløtt eller mykt vann. Grunnvann som har vært i kontakt med karbonatbergarter betegnes derimot som hardt vann.
 
Innhold av kalsium måles ofte i hardhetsgraden, doh. Skalaen går fra 0 til 30, hvor 30 er hardt. En grad tilsvarer et innhold av 10 mg kalsiumoksid per liter vann. 
 
Drikkevannet i Skedsmo produseres fra Glomma og ligger rett i underkant av 2 på hardhetsskalaen, noe som betyr at vi har bløtt vann i kranene. PH verdien (surhetsgraden) ligger mellom 7 og 8.

Se gjennomsnittsverdier fra NRV.

Dårlig vanntrykk

Dette kan skyldes:
  • Lekkasje på vannledningen
  • Silen i armaturen kan være tett
  • Stikkledningen kan ha grodd igjen dersom den er gammel og laget av galvanisert jern
  • Vi kan hjelpe deg med å måle trykket i hovedledningen

Ta kontakt med våre kundebehandlere på teknisk sektor og de vil hjelpe deg.

Telefon: 66 93 84 00 eller e-post: EkspedTS@skedsmo.kommune.no.

Brunt vann

Dette problemet kan oppstå når vi må stenge ved akutt vannlekkasje, spyling eller driftsavbrudd. Partikler fra innsiden av rørveggen vil bli revet løs når vannet endrer hastighet eller retning. Brunt vann er ikke farlig. La det kalde vannet renne til det blir klart.