Hopp til hovedinnholdet

Vannmåleravlesning

Vannmåleravlesning 2019

Vannmåleravlesning for 2019 er nå avsluttet.

Når skal du lese av?

Alle som har vannmåler vil få tilsendt avlesningskort i oktober. På avlesningskortet står det beskrevet alternativer for å melde inn forbruket.

Forbruket skal leses av så fort du får kortet og senest 31. oktober.

Hvordan leser du av måleren din?

  • Ta med alle foranstilte nuller når du leser av telleverket på måleren.
  • Avlesningen registreres via internett (eventuelt via telefon eller ved retur av avlesningskort).
  • For din egen del anbefales det å følge jevnlig med på vannmålerene gjennom året så du har kontroll på vannforbruket og kan avdekke eventuelle lekkasjer/feil på måler.

Dersom du ikke leser av vannmåleren din, vil kommunen beregne forbruket
(det blir stipulert et forbruk basert på tidligere års forbruk).

Dersom vannmåleren ikke leses av over flere år kan kommunen foreta avlesning for abonnentens regning.

Ikke fått avlesningskort?

Jeg har ikke fått avlesningskort. Hva gjør jeg?
Kunder som ikke har mottatt avlesingskort bør sjekke med kommunen om installasjon av vannmåler er ferdigmeldt av rørlegger. 
kontakt oss på ekspedTS@skedsmo.kommune.no 
 

Avlesning ved eierskifte

Vi utfører ikke avregning av vann og avløp ved eierskifte. Eiendomsmegler skal være behjelpelig med å foreta avregning mellom selger og kjøper ved overtagelse av eiendom. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med megleren.
 

Ønsker du vannmåler?