Detaljregulering for kvartal 24B i Lillestrøm - oppstart

Planleggingens formål er å forberede bygging slik det er beskrevet i områdereguleringsplanen for Lillestrøm Øst.

Planområdet er ca 9900m2 stort og omfatter felt KFA6 i Områdereguleringsplan for Lillestrøm Øst.
Forhandlinger om utbyggingsavtale starter samtidig.Planområdet er i dag regulert til bolig/forretning/kontor/hotell/offentlig og privat tjenesteyting, vei, kjørevei og torg. I kommuneplanen er området avsatt til sentrumsformål og vei. 


Planleggingens formål er å forberede bygging på felt KFA6 i henhold til gjeldende områdeplan. 


Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til planlegger:
Arkitektene Fosse og Aasen AS v/ Bjørn Glomsrød, tlf. 992 51 640


Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til planlegger:


Arkitektene Fosse og Aasen AS, Drammensveien 126, 0277 Oslo med kopi til
Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 06.01.2016


Naboer og grunneiere blir varslet direkte.


Reguleringsarbeider er hjemlet i Plan- og bygningsloven.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi svarer dessverre ikke på tilbakemeldingene. Pass på at du ikke legger ved personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. For å få svar på henvendelsen anbefaler vi at du bruker kontaktskjema.