Detaljreguleringsplan for Bråteveien - oppstart

Statens vegvesen ønsker å regulere gang- og sykkelvei på østsiden av Bråteveien slik at det etableres en sammenhengende gang- og sykkelforbindelse langs hele Bråteveien mellom riksvei 22 og Strømmen stasjon.

Planleggingens formål er å sikre en god og trygg fremkommelighet for myke trafikanter langs Bråteveien. Statens vegvesen ønsker å regulere gang- og sykkelvei på østsiden av Bråteveien slik at det etableres en sammenhengende gang- og sykkelforbindelse langs hele Bråteveien mellom rv. 22 og Strømmen stasjon.

Planområdet


Statens vegvesen ønsker synspunkter og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet.


Eventuelle innspill merkes «15/216229», og sendes til: 
Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller firmapost-ost@vegvesen.no innen 15. januar 2016.


Kopi av innspillene bes sendt til Skedsmo kommune, planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no.


Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen Region øst v/Sabrina Bayer - tlf 48183760


Naboer og grunneiere blir varslet direkte.


Reguleringsarbeider er hjemlet i Plan- og bygningsloven.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi svarer dessverre ikke på tilbakemeldingene. Pass på at du ikke legger ved personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. For å få svar på henvendelsen anbefaler vi at du bruker kontaktskjema.