Gang- og sykkelvei langs Leirsundveien - oppstart av reguleringsarbeid

Planens hensikt er å etablere gang- og sykkelvei langs Leirsundveien fra brannstasjonen til Rolf Olsens vei.

Området er på ca. 2300 daa og er i kommuneplanens arealdel i hovedsak disponert til LNF-område med hensynssone for landskap-, natur- og kulturmiljø, og til boligbebyggelse. Området er i hovedsak uregulert, med unntak av lengst i nordvest hvor det er regulert til boligformål. Planleggingens formål er å regulere området til samferdselsanlegg, gang- og sykkelvei.


Planområdet


Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Arne Myhrvold, telefon 66 93 84 52, epost arnem@skedsmo.kommune.no. Planarbeidet skjer i samarbeide med Statens vegvesen.


Naboer og grunneiere blir varslet direkte.


Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 13.02.2015

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.