Oppstart av reguleringsplanarbeid for Strandgården på Kjellerholen

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for en kombinasjon av kontor, plasskrevende varer og tjenesteyting.

Området omfatter deler av gnr/bnr 32/8 og er ca 5500 kvadratmeter stort.
Området er ikke tidligere regulert og er i kommuneplanens arealdel disponert til kombinert bebyggelses- og anleggsformål herunder kombinert forretning/industri/lager.
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Øvre Romerike Prosjektering AS, Pb 26, 2051 Jessheim v/Andreas Kaarbø, 45286101.


Naboer og grunneiere blir varslet direkte.


Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Øvre Romerike Prosjektering AS med kopi til Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm innen 20.08.2015.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.