Hopp til hovedinnholdet

Har du innspill til detaljregulering for sentralrenseanlegget på Strømmen?

På vegne av Nedre Romerike Avløpsselskap (NRA) varsles det om igangsetting av reguleringsplanarbeid for detaljplan som omfatter sentralrenseanlegget på Strømmen. 
Planforslaget berører både arealer i Skedsmo og Rælingen kommune.
Planleggingens formål er å legge til rette for utvidelse av dagens anlegg og eventuell etablering av biogassanlegg i tilknytning til renseanlegget.

Området er på ca. 382 mål og omfatter flere gjeldende reguleringsplaner på bakken og under bakkenivå. Planlagte tiltak innebefatter enkelte endringer av disse planene. Endringen innebærer i hovedsak utvidelse av fjellanlegget under bakkenivå, tilretteleggelser for utnyttelse av arealet for daganlegget deriblant omleggelse av en gang- og sykkelvei.
 
Her kan du lese planinitiativet og referat fra oppstartsmøtet.
Flere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Norconsult Otta, telefon 40 10 16 66 og Line.brana.bergum@norconsult.com 
 
Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Informasjon og dokumenter er lagt ut i resepsjonen til NRVA i Strandveien 22.
 
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til: 
Skansen 2 E, 2670 Otta, Line.brana.bergum@norconsult.com    
 
Kopi av innspill sendes til: postmottak@skedsmo.kommune.no og postmottak@ralingen.kommune.no.
Eller Skedsmo kommune, Plan- og bygningsavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm og til Rælingen kommune, utbyggingsservice, postboks 100, 2025 Fjerdingby.

Frist for innspill er 15.04.19. 

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven