Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Ivar Aasens vei?

Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligbebyggelse.

Planområdet er i hovedsak uregulert og i kommuneplanens arealdel disponert til eksisterende boligområde, fremtidig boligområde samt friområder. Hensikten med planarbeidet er å regulere området til ny konsentrert boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse og friområder. Totalt er planområdet cirka 74 mål.


Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til forslagsstiller Taraldset Eiendoms konsulent blå arkitektur landskap ab, tlf +46 8 600 31 40, info@bluearchitecture.com
 
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes på epost info@bluearchitecture.com eller til blå arkitektur landskap ab, box 7036, S-12107 Stockholm, Sverige med kopi til
Skedsmo kommune, postmottak@skedsmo.kommune.no, Planavdelingen, postboks 313, 2001 Lillestrøm, innen 08.12.2017 

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.