Hopp til hovedinnholdet

Har du innspill til reguleringsplan for kvartal 39 i Lillestrøm?

Formålet er å omregulere området til kombinert bolig/forretning/kontor/bevertning og tjenesteyting.

Området er på ca. 6 550 m2 og omfatter gnr/bnr, 81/275, 81/572, 81/851, 81/2537, 81/693, 81/527 samt tilliggende gater, og er i kommuneplanens arealdel disponert til sentrumsformål.


Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til forslagsstiller på epost eller HRTB Arkitekter AS v/ Tove Eidskrem, tlf. 92 68 79 76, St. Olavs gt.28, 0166 Oslo. 
 
Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 
 
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til HRTB Arkitekter AS med kopi til Skedsmo kommune, postmottak@skedsmo.kommune.no eller Plan- og bygningsavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm innen 02. oktober 2017.
 
Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.