Hopp til hovedinnholdet

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for gamle Lillestrøm sykehus?

Planleggingens formål er å omregulere området til studentboliger, boliger og næring/forretning.


Området som er på ca. 11 500 m² omfatter hele eller deler av gnr/bnr 81/47,69,148,238, 239, 102/15, 115/3, 281/1, og er i kommuneplanens arealdel disponert til framtidig sentrumsformål/samferdselsformål og regulert til off.institusjon, off.bebyggelse samt forretning/kontor.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til HRTB AS arkitekter, tel 909 62 038.
 
Naboer og grunneiere blir varslet direkte.
 
Åpent informasjonsmøte arrangeres 08.02.17 kl 19-20:30, i kantinen i Skedsmo rådhus.
 
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til: HRTB AS arkitekter, St. Olavs gate 28, 0166 Oslo, med kopi til Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 08.03.17.