Har du innspill til reguleringsplanarbeid for gamle Lillestrøm sykehus?

Planleggingens formål er å omregulere området til studentboliger, boliger og næring/forretning.


Området som er på ca. 11 500 m² omfatter hele eller deler av gnr/bnr 81/47,69,148,238, 239, 102/15, 115/3, 281/1, og er i kommuneplanens arealdel disponert til framtidig sentrumsformål/samferdselsformål og regulert til off.institusjon, off.bebyggelse samt forretning/kontor.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til HRTB AS arkitekter, tel 909 62 038.
 
Naboer og grunneiere blir varslet direkte.
 
Åpent informasjonsmøte arrangeres 08.02.17 kl 19-20:30, i kantinen i Skedsmo rådhus.
 
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til: HRTB AS arkitekter, St. Olavs gate 28, 0166 Oslo, med kopi til Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 08.03.17.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.