Hopp til hovedinnholdet

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for kollektivtrafikken ved Olavsgård?

På vegne av Akershus fylkeskommune er Statens vegvesen i gang med å utarbeide forslag til reguleringsplan for to områder i Skedsmo:
  • Nordbyveien med deler av fv. 159
  • Kjellerholen med deler av rv. 22 og fv. 383
Hensikten med planarbeidet er å forbedre fremkommeligheten for kollektivtrafikken ved Olavsgaard terminal.

Frist for innspill er 5. februar 2018.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til firmapost-ost@vegvesen.no eller Statens vegvesen Region øst, postboks 1010, 2605 Lillehammer med kopi til postmottak@skedsmo.kommune.no eller Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm.
 
Berørte grunneiere og naboer blir varslet direkte. 

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen Region øst 
v/ Erik Neergaard, tlf. 95088776, e-post: erik.neergaard@vegvesen.no.

Reguleringsplanarbeidet er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-8.