Hopp til hovedinnholdet

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Kvartal 15 i Lillestrøm?

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Kvartal 15 i Lillestrøm. Planleggingens formål er å omregulere området til forretning/kontor/tjenesteyting/bolig/torg og bevertning. Det varsles samtidig oppstart av forhandling om utbyggingsavtale.

Området er på ca. 10 000 m² (ca 3000 m² er tilstøtende veier) og omfatter gnr/bnr 81/152, 298, 353, 165, 166, 217, 167, 155, 209, 210, 146 og del av (vei) 103/6, 281/27, 54 i Skedsmo kommune. Kvartal 15 er i kommuneplanens arealdel disponert til sentrumsformål. 
 
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
 
Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 
 
Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Rambøll Norge AS med kopi til Skedsmo kommune, postmottak@skedsmo.kommune.no eller Plan- og bygningsavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm innen 10. juni 2017. 
 
Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven