Hopp til hovedinnholdet

Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Skedsmokorset Øst?

Spørreundersøkelse

Vi vil gjerne høre hva du mener om Skedsmokorset! 
Hjelp oss ved å svare på noen spørsmål her

Hva

Det er satt i gang arbeid med områdereguleringsplan for Skedsmokorset øst. Formålet med planarbeidet er å videreutvikle Skedsmokorset som sted, både for bygde og ubebygde arealer.
Kommunestyret i Skedsmo vedtok at områderegulering for Skedsmokorset øst skulle settes i gang, i møte 6. februar 2019.

Hvor

Planområdet er på totalt ca. 510 mål og består i dag av boligområder, forretninger, kjøpesenter, friområder og veier, regulert i ulike planer. 

Hvem

Naboer, grunneiere og myndigheter blir varslet direkte. Kommunen vil invitere til åpne møter underveis i planarbeidet. 
 
Planarbeidet gjennomføres i regi av Skedsmo kommune, med bistand fra Norconsult AS som fagkyndig konsulent. 

Har du spørsmål eller synspunkter?

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Norconsult AS v/ Guro Braanaas Bredland, Tærudgaten 16, 2004 Lillestrøm, telefon 92 45 68 98 eller epost: guro.bredland@norconsult.com.

Merknader og innspill sendes til samme adresse, med kopi til Skedsmo kommune, Plan- og bygningsavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no med frist 15. november 2019.
 
Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.