Hopp til hovedinnholdet

Har du innspill til reguleringsplanarbeid mellom Engaveien og Strømsveien i Sagdalen?

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for et område mellom Engaveien og Strømsveien i Skedsmo.  Planleggingens formål er forretning/dagligvarehandel. Området som er på cirka 7500 kvadratmeter omfatter gnr/bnr 77/1435, 77/138, 77/1500 og 77/1170 og er i kommuneplanens arealdel disponert til boligformål.

I tillegg varsles det oppstart av forhandling om utbyggingsavtale mellom Strømsveien 138AS og Skedsmo Kommune for det samme området.


Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
Romerike Arkitekter AS, tlf. 63 90 13 55, e-post: anita@romark.no

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Romerike Arkitekter AS, PB.166, 2151 Årnes med kopi til postmottak@skedsmo.kommune.no eller Skedsmo kommune, Plan- og bygningsavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm  innen 22. januaar 2018.