Hopp til hovedinnholdet

Har du innspill til reguleringsplanarbeid på Skjetten senter?

Planleggingens formål er å regulere området til forretning, tjenesteyting, bolig og bensinstasjon.

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for Skjetten senter i Nordens vei 15 på Skjetten, samt bensinstasjonen på naboeiendommen. Planleggingens formål er å regulere området til forretning/tjenesteyting/bolig/bensinstasjon.  


Planområdet er cirka 15000 kvadratmeter stort og omfatter gårds- og bruksnummer 71/48 og 71/65. I kommuneplanens arealdel er området disponert til forretning/kontor og regulert til forretning/kontor/tjenesteyting (og bolig).

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Meinich Arkitekter AS på e-post thyra.knudsen@meinich.no, telefon 22 54 24 00 eller Briskebyveien 74, 0259 Oslo.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til Meinich Arkitekter AS med kopi til Skedsmo kommune på e-post postmottak@skedsmo.kommune.no eller til Plan- og bygningsavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, innen onsdag 11 oktober 2017.

Reguleringsplanarbeider er hjemlet i plan- og bygningsloven.