Hopp til hovedinnholdet

Vi ønsker innspill til kommuneplanarbeidet!

Kommunen har laget en plan for hvordan arbeidet med ny kommuneplan skal gjennomføres (planprogram). Formannskapet vedtok 15.februar 2017 å legge ut forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.
 
Eventuelt kan du få tilsendt disse dokumentene ved henvendelse til teknisk sektor på telefon 66 93 84 00.
 
Dersom du har innspill til planprogrammet, eller synspunkter på behovet for å gjøre endringer i gjeldende kommuneplan, må du fremsette disse innen 1. april 2017.
 
Det er to måter å sende innspill på: 
  1. Du kan sende innspill/merknader på epost eller til Skedsmo kommune, PB 313, 2001 Lillestrøm
  2. Du kan skissere og kommentere direkte i kommunens kartløsning
Kontaktperson: