Kvartal 10 - varsel om oppstart av planarbeid og forhandling om utbyggingsavtale

Planleggingens formål er å regulere området til kombinert formål for vei, bolig, forretning, bevertning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting.

Området er på ca. 18200 m2 og er i kommuneplanens arealdel disponert til sentrumsformål, og regulert til bolig, frittliggende småhus, kontor, forretning, offentlig bebyggelse, allmennyttig formål og kjørevei. 
 

 

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Dark arkitekter v/ Stian Kvil, 41204401.

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til:

Dark arkitekter AS, postboks 457 Skøyen, 0213 OSLO eller til stian@dark.no  med kopi til 

Skedsmo kommune, Planavdelingen, postboks 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no  innen 24.12.2016.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.