Hopp til hovedinnholdet

Lillestrøm barnehage - oppstart av reguleringsarbeid

Planleggingens formål er å regulere området til barnehage.

Området er på cirka 8000 kvadratmeter og er i kommuneplanens arealdel disponert til offentlig eller privat tjenesteyting. Arealet er i dag uregulert og hensikten er å regulere området til barnehage

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til forslagsstiller:
Skedsmo kommune, Eiendomsavdelingen v/Kjell Haugen,  tlf.: 66 93 83 11
Postboks 313
2001 Lillestrøm

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes:
Norconsult AS
Vestfjordgaten 4
1338 Sandvika v/Espen Utne, eller som e-post til espen.utne@norsonsult.com med kopi til 
Skedsmo kommune, Planavdelingen
PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 23. juni 2016.