Lillestrøm barnehage - oppstart av reguleringsarbeid

Planleggingens formål er å regulere området til barnehage.

Området er på cirka 8000 kvadratmeter og er i kommuneplanens arealdel disponert til offentlig eller privat tjenesteyting. Arealet er i dag uregulert og hensikten er å regulere området til barnehage

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til forslagsstiller:
Skedsmo kommune, Eiendomsavdelingen v/Kjell Haugen,  tlf.: 66 93 83 11
Postboks 313
2001 Lillestrøm

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes:
Norconsult AS
Vestfjordgaten 4
1338 Sandvika v/Espen Utne, eller som e-post til espen.utne@norsonsult.com med kopi til 
Skedsmo kommune, Planavdelingen
PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 23. juni 2016. 

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.