Hopp til hovedinnholdet

Nybakveien - oppstart av planarbeid

Hensikten med planarbeidet er å klargjøre for ny konsentrert boligbebyggelse med tilhørende utearealer. Forhandling om utbyggingsavtale starter samtidig.

Området er på ca. 10400 kvadratmeter og omfatter arealene i kartutsnittet. Hovedpart av planområdet er i kommuneplanens arealdel disponert til boliger. Forslagsstiller Taraldset Eiendom AS.

Kommunens vurdering av forholdet til forskriften om konsekvensutredning: 
Kommunens vurdering av planen er at endringen ikke skal behandles etter forskrift om konsekvensutredning ettersom den ikke faller inn under kriteriene for vesentlig virkning for miljø og samfunn.

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til forslagsstillers konsulent Blå Arkitektur Landskap AB, Karin Willén, tlf +46 8 600 31 40. 

Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet og for forhandling om utbyggingsavtale kan sendes til forslagsstiller Blå Arkitektur Landskap AB, box 7036, S-12107 Stockholm, Sverige eller info@bluearchitecture.com med kopi til 
Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 24.06.2016.