Statsråd Ihlens vei 7 - oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale

Planleggingens formål er å regulere området til åpen småhusbebyggelse og oppgradering av veisystemet inkludert vann og avløp.

Planområdet er på ca. 7.995m2 (omfatter gnr/bnr: 78/325, 78/0/1, 78/0/2, 78/11, 78/41, 78/48, 78/51, 78/54, 78/55, 78/56, 78/57, 78/58, 78/61, 78/75, 78/79, 78/81, 78/85, 78/96, 78/102, 78/104, 78/108, 78/189, 78/192, 78/208, 78/281, 78/293, 78/314, 113/5, 114/6 og 278/5) og er i kommuneplanens arealdel disponert til boligformål og veiformål.

Planleggingens formål er å regulere området til åpen småhusbebyggelse og oppgradering av veisystemet inkludert vann og avløp. Eiendommen ligger mellom Statsråd Ihlens vei og friområdet St. Hans-fjellet. 

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Dyvik & Fasting Arkitekter v/ Bjørn Dyvik, (+47) 95 77 29 50

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Dyvik & Fasting Arkitekter med kopi til

Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 13 januar 2017. 

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.