Hopp til hovedinnholdet

Statsråd Ihlens vei 7 - oppstart av detaljregulering og forhandling om utbyggingsavtale

Planleggingens formål er å regulere området til åpen småhusbebyggelse og oppgradering av veisystemet inkludert vann og avløp.

Planområdet er på ca. 7.995m2 (omfatter gnr/bnr: 78/325, 78/0/1, 78/0/2, 78/11, 78/41, 78/48, 78/51, 78/54, 78/55, 78/56, 78/57, 78/58, 78/61, 78/75, 78/79, 78/81, 78/85, 78/96, 78/102, 78/104, 78/108, 78/189, 78/192, 78/208, 78/281, 78/293, 78/314, 113/5, 114/6 og 278/5) og er i kommuneplanens arealdel disponert til boligformål og veiformål.

Planleggingens formål er å regulere området til åpen småhusbebyggelse og oppgradering av veisystemet inkludert vann og avløp. Eiendommen ligger mellom Statsråd Ihlens vei og friområdet St. Hans-fjellet. 

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Dyvik & Fasting Arkitekter v/ Bjørn Dyvik, (+47) 95 77 29 50

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. 

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Dyvik & Fasting Arkitekter med kopi til

Skedsmo kommune, Planavdelingen, PB 313, 2001 Lillestrøm, eller postmottak@skedsmo.kommune.no innen 13 januar 2017.