Hopp til hovedinnholdet

2 reguleringsplaner vedtatt

Kommunestyret har vedtatt detaljreguleringsplan for Husebyjordet felt A7 og Strømmen verksted.

Kommunestyret har vedtatt detaljreguleringsplan for Husebyjordet felt A7 og Strømmen verksted. Alle relevante dokumenter for detaljreguleringsplanene finner du i lenkene under:

Planene bestemmer hva arealene kan brukes til.

Det kan være du har krav på erstatning eller innløsning av din eiendom som følge av planen, dersom vilkårene i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent.

Du kan påklage den vedtatte planen innen tre uker. Evt. klage sendes til postmottak@skedsmo.kommune.no eller Skedsmo kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk klagen med saksnummer 2012/2517 for Strømmen verksted og saksnummer 2015/22795 for Husebyjordet.

Har du spørsmål, kontakt Hege Cecilie Ludvigsen på telefon 66 93 84 47 eller på hegeCL@skedsmo.kommune.no.