Hopp til hovedinnholdet

2 reguleringsplaner vedtatt

Kommunestyret har vedtatt reguleringsplanene for Nybakveien og gang- og sykkelvei langs Bråteveien.

Planene bestemmer hva arealene kan brukes til. 
 
Det kan være du har krav på erstatning eller innløsning av din eiendom som følge av planen, dersom vilkårene i plan- og bygningsloven §§ 15-3 annet ledd eller § 15-2 er oppfylt. Vær oppmerksom på at krav om innløsning må settes frem senest tre år etter at planen ble gjort kjent. 
 
Du kan påklage den vedtatte planen innen tre uker. 

Alle relevante dokumenter for planene finner du i lenkene til den aktuelle planen.
Har du spørsmål til planen for Nybakveien? Kontakt Tore Syvert Haga på telefon 66 93 84 70 eller torhaga@skedsmo.kommune.no.

Har du spørsmål til planen for gang- og sykkelveien langs Bråteveien, kontakt Henriette Backer på telefon 66 93 84 28 eller henback@skedsmo.kommune.no.

Du kan påklage den vedtatte planen innen tre uker. Evt. klage sendes til postmottak@skedsmo.kommune.no eller Skedsmo kommune, Postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk klagen med saksnummer 2014/12052 for Nybakveien og saksnummer 2015/23095 for gang- sykkelvei langs Bråteveien.