Hopp til hovedinnholdet

3 planer vedtatt

Kommunestyret vedtok 9. desember 3 reguleringsplaner i Skedsmo.

Følgende planer ble vedtatt:

  • Detaljreguleringsplan for Skedsmo Betong, sak 15/144
  • Detaljreguleringsplan for Åråsveien 16 A-C, sak 15/147
  • Detaljreguleringsplan for Nitteberg (barnehagetomta), sak 15/150

I møtekalenderen finnes alle relevante dokumenter.


Ovennevnte planer legges også ut hos Skedsmo kommune, teknisk sektor, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm.


Krav om erstatning, samt krav om innløsning av grunn må være satt fram senest 3 år etter at vedtaket er offentlig kunngjort (plan- og bygningsloven § 15-3, annet ledd og § 15-2).


Kommunestyrets vedtak kan påklages innen fem uker (Plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens kapittel VI).


Eventuelle klager på ovennevnte vedtak sendes:
Skedsmo kommune, teknisk sektor, planavdelingen, postboks 313, 2001 Lillestrøm,
eventuelt: postmottak@skedsmo.kommune.no