Hopp til hovedinnholdet

Endring av reguleringsplan for Lillestrøm Øst er vedtatt

Kommunestyret vedtok 9. desember 2015 områdereguleringsplanen for Lillestrøm Øst.

I møtekalenderen finnes alle relevante dokumenter for følgende plan:

  • Endring av områdereguleringsplan for Lillestrøm øst som følge av Jernbaneverkets innsigelse til sykkelhighway, sak 15/146

Planen legges også ut hos Skedsmo kommune, teknisk sektor, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm.


Krav om erstatning, samt krav om innløsning av grunn må være satt fram senest 3 år etter at vedtaket er offentlig kunngjort (plan- og bygningsloven § 15-3, annet ledd og § 15-2).


Kommunestyrets vedtak kan påklages innen fem uker (Plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens kapittel VI).


Eventuelle klager på ovennevnte vedtak sendes:
Skedsmo kommune, teknisk sektor, planavdelingen, postboks 313, 2001 Lillestrøm, 
eventuelt: postmottak@skedsmo.kommune.no